Školní vzdělávací program: SE SLUNÍČKEM CELÝ ROK

 

Vzdělávací obsah

Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá na základě integrovaných bloků. Vzdělávací obsah našeho ŠVP PV „Se sluníčkem celý rok“ je rozpracován do jednotlivých integrovaných bloků. Integrované bloky jsou společné pro všechny třídy mateřské školy. Jejich podobu ovlivňuje krajinné prostředí, regionální zvláštnosti, věkové uspořádání tříd apod. Každý integrovaný blok obsahuje tematické celky. Nabídka témat je konkretizována až na úrovni třídy v třídním vzdělávacím programu s konkrétním časovým upřesněním a s ohledem na přání a možností dětí. (Integrovaný blok – tematický celek – téma).

Integrované bloky se vzájemně doplňují, prolínají, plynule přechází jeden do druhého. Jsou doplněny projekty a akcemi školy.

 

Konkrétní obsah vzdělávání

Integrované bloky:

I.     SLUNÍČKO SI S BARVOU HRAJE

II.   SLUNÍČKO SE CHOULÍ ZIMOU

III. TĚŠÍME SE NA SLUNÍČKO

IV.  HRAJEME SI NA SLUNÍČKU

V.   LÉTO SE SLUNÍČKEM

 

I. SLUNÍČKO SI S BARVOU HRAJE

Předpokládaná doba trvání integrovaného bloku: 9 – 8 týdnů

Nabídka témat:

Hurá do školy, Jsme kamarádi, Lanškroun, Moje rodina, malíř podzim, Zralé ovoce, Sklizeň zeleniny, Čas draků, Babí léto, Malované počasí, Podzim v lese (září, říjen, názvy témat lze libovolně měnit).

Tematické bloky:

      1. JDEME DO ŠKOLY

      2.BAREVNÝ PODZIM

      3.PODZIMNÍ ČAS

DRACI, J. Faltus

Draci se s mraky pustili do křížku

Povolil jim provázek,

těší se na výšku.

Nahoru ke slunci,

letět by chtěli.

Budeš jej muset

rozmotat celý.

 

II.SLUNÍČKO SE CHOULÍ ZIMOU

Předpokládaná doba trvání integrovaného bloku: 10 – 9 týdnů

Nabídka témat:

Padá listí, Moje tělo, zdraví, Změny počasí, Mikuláš v MŠ, Máme rádi pohádky, Vánoční svátky, Splněná přání, Čarovná zima, Zimní radovánky, Zvířata a ptáci v zimě, To to zebe, Den a noc, Moje hračky (listopad, prosinec, leden, názvy témat lze libovolně měnit).

Tematické bloky:

     1. VÁNOČNÍ ČAS

     2.PANÍ ZIMA

     3.SVĚT KOLEM NÁS

SNÍH, J. Faltus

Co je to sníh?

Peříčka bílá,

zem o nich snila.

Hřejí ji, hladí ji,

ať se nám přes zimu

nenachladí.

 

III. TĚŠÍME SE NA SLUNÍČKO

Předpokládaná doba trvání integrovaného bloku: 7 – 6 týdnů

Názvy témat:

Hádej, čím jsem, Karneval, Ráno, poledne, večer, Jaro ťuká, Zahrada na jaře, Jarní rostliny, Moje knížka, Domácí zvířata a jejich mláďata, Velikonoce, Život u rybníka a řeky, Zvířata v ZOO (únor, březen, názvy témat lze libovolně měnit).

Tematické bloky:

      1. JARO SE PROBOUZÍ

      2.MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA

CINKÁNÍ, J. Faltus

Petrklíč,

čí jsi? Ničí.

Odemykám zemi

všemi svými klíči.

Cinkám s nimi.

Cinky linky,

Pozor, ouška,

na bubínky.

 

IV.HRAJEME SI NA SLUNÍČKU

Předpokládaná doba trvání integrovaného bloku: týdnů 7 – 6 týdny

Názvy témat:

Těšíme se do školy, Čarodějnice, Den Země, Hmyz, Čím potěším mámu, tátu, Maminka má svátek, Naše planeta, Česká republika, Dopravní prostředky (duben, 1/2květen, názvy témat lze libovolně měnit).

Tematické bloky:

      1. VŠECHNO KVETE 

       2.CO UŽ UMÍM

BYLO DNES J. Faltus

Třesky plesky,

že dnes bylo hezky:

kroupy, vločky, průtrž mračen,

bouřka – hrom a blesky.

Sluníčko však za chvilku

vypilo tu nadílku.

 

V.LÉTO SE SLUNÍČKEM

Předpokládaná doba trvání integrovaného bloku: 7 – 6 týdny

Názvy témat:

Řeky a moře, Svátek dětí. Jedeme na výlet, Těšíme se na prázdniny, Léto, Rozloučení, (1/2května, červen, názvy témat lze libovolně měnit).

Tematické bloky:

      1. VESELÉ PUTOVÁNÍ PO CELÉ ZEM

       2.ZA DOBRODRUŽSTVÍM DO PŘÍRODY

ZACHRÁNĚNÝ J. Faltus

Skákal zajíc, hupky, hop,

Nepřeskočil přes příkop.

Voda mu moc nesluší.

Sluníčko jej usuší,

vytáhne ho za uši.

(Básně: Jiří Faltus – rodák z Lanškrouna)