školní rok 2023 – 2024

 

6:15 – 9:30h.  RANNÍ HRY A ČINNOSTI

spontánní hra

pohybové hry

individuální práce s dětmi, grafomotorika

ranní cvičení                                                                                                                     

řízené činnosti

integrované bloky

činnosti podle TVP

(didakticky cílené činnosti individuálně, ve skupinách)

8:45 – 9:15h.   SVAČINA

9:30,40 11:30,40h.,příprava na pobyt venku, POBYT VENKU  /9.30-11.30 Žabky, Koťata,

                                                                                                                                             9.40-  11.40Berušky/      

vycházky                                                                       

pobyt na školní zahradě

(délka pobytu venku se přizpůsobuje počasí)

11:30,40 – 12:00,12:10h. OBĚD /11.30-12.00 Žabky, Koťata, 11.40-12.10 Berušky/

12:00 , 12:10 – 13:45h. příprava na odpočinek, ODPOČINEK

poslech pohádky

četba na pokračování

poslech relaxační hudby

individuální klidové aktivity

13:45 – 14:15h. SVAČINA 

14:15 – 16:00h. ODPOLEDNÍ ČINNOSTI

spontánní hra, pohybové aktivity

didaktické cílené činnosti (pokračování z dopoledního programu)

individuální práce

pobyt na školní zahradě