MĚSÍČNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání činí 500,- Kč.

V posledním roce školní docházky jsou děti osvobozené od školní úplaty.

 

STRAVNÉ CELKEM

Strávníci do 6 let – 43,- Kč denně

Strávníci nad 6 let – 46,- Kč denně

 

CELKOVÁ ČÁSTKA 

Měsíční platba bez úplaty za školní vzdělávání činí 900,- Kč.

Měsíční platba s úplatou za školní vzdělávání činí 1 400,- Kč.