Exkurze – Výstava drobného zvířectva   Exkurze – Světový den první pomoci   Beseda – O dravcích a sovách   

Návštěva – Na radnici u pana starosty   Divadlo – Kocour Modroočko   Projektový den – Hry s přírodninami

Divadlo – Princezna ze mlejna    Návštěva – Lékárna Urban   Turnaj – Člověče, nezlob se!

Divadlo – Školička kouzel Jiřího Krejčí   Spolupráce se ZŠ – Mikulášská návštěva   Exkurze – Prohlídka Polikliniky

Beseda – Tradice košíkářství s paní Bukvovou   Divadlo – Vodník Česílko   Karneval 2024

Beseda – O myslivosti   Spolupráce se ZŠ – Malý fyzik   Spolupráce – Vánoční koncert ZUŠ

Spolupráce se ZŠ – Návštěva prvních tříd na ZŠ Smetanova   Projektový den – Týden barev

Exkurze – Ordinace paní doktorky Urbanové   Exkurze – Březen měsíc knihy

Projektový den – Vynášení Morany, vítání jara   Plavání na ZŠ Dobrovského

Microtela – Věda formou zábavy   Projektový den – Den Země   

Spolupráce se ZŠ – Výuka angličtiny, polytechnické učebny   Čarodějnice 

Knihovna – výstava jarních výkresů   Projektový den – Školáci čtou ve školce (ZŠ Smetanova)

Beseda s Policií