Každoroční závěrečné fotografování dětí v mateřské škole proběhne v pondělí, 13.5.2024.

Každé dítě bude mít společnou fotografii ve své třídě.

Pokud byste chtěli vyfotografovat dítě i jednotlivě nebo s kamarádem, nahlaste to prosím p.učitelkám

na třídě.

Děkujeme