O škole

Mateřská škola v klidné části města, nabízející příjemné prostředí, obklopená velikou zahradou vybavenou rozmanitými herními prvky.

Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd (3 – 6 let)  „Koťata“, Žabky“ a Berušky“.

Všechny třídy jsou vybaveny vlastní šatnou, sociálním zařízením, hernou a každá třída má k dispozici část zahrady s herními prvky.

Výchovně vzdělávací práce probíhá podle  školního vzdělávacího programu "Se sluníčkem celý rok". Na školní vzdělávací program navazují vzdělávací programy jednotlivých tříd. Vzdělávání dětí probíhá po celý den a to vyváženým poměrem spontánních a řízených čiností.

Vlastní výchovně vzdělávací program je doplněn dalšími aktivitami jako je plavecký výcvik, podzimní a jarní odpoledne s rodiči, účast na Olympiádě mateřských škol, pěvecký kroužek.

Snažíme se, aby děti prožily něco, co jim přinese radost i poznání. Rozvíjíme zdravé sebevědomí, samostatnost,ohleduplnost a tvořivost dítěte.

Naším cílem je  Vaše spokojené dítě.